NaslovnaMapa webaKontakti
HEP NOC
   
 
   Povijest

Ideja uvođenja RPN-a datira iz 1986. godine. Dana 20. lipnja 1986. godine Stručni savjet za distribuciju ZEOH-a imenovao je Komisiju za RPN. Zadatak Komisije bio je izrada programa svih aktivnosti za uvođenje RPN-a u distribucijsku mrežu Hrvatske. Skupština ZEOH-a na sjednici održanoj 07.07.1987. godine donosi Odluku o usvajanju programa, a Institutu za elektroprivredu - Zagreb povjerena je izrada studije za RPN. “Elektroslavonija” Osijek je dobila u nadležnost da bude nositelj izgradnje budućeg Centra za obuku za RPN u Velikoj.

Nositelji aktivnosti intenzivno rade na projektu RPN-a i u svom radu kao partnere odabrali su elektroprivrede Mađarske i Francuske. Tijekom 1989. godine izrađeni su programi za uvođenje RPN-a u distribuciji. U cilju animiranja stručnjaka napravljeno je nekoliko pisanih informacija radi osnovnog upoznavanja ljudi sa ciljevima i metodama rada pod naponom. "Elektroslavonija" Osijek je kao nosilac izgradnje Centra za ZEOH, otkupila u 1988.godini terene i objekte rekreacijskog centra "Mališćak" u Velikoj kraj Požege, što je sa već postojećim terenima u vlasništvu "Elektroslavonije" bilo dovoljno za izgradnju poligona za obuku montera za rad pod naponom, kao i smještajnih kapaciteta za vrijeme obuke.

Od 1989. godine do 1991. godine gradi se poligon za rad pod naponom i prerađuje objekt br. 4 za potrebe obrazovanja. Obuka instruktora za RPN obavlja se u Mađarskoj i Francuskoj tijekom 1991 godine. Početkom Domovinskog rata u objekte se useljava Hrvatska vojska, a kasnije se zbrinjavaju i izbjeglice iz BIH. Nakon što Hrvatska vojska i izbjeglice napuštaju objekte, isti ostaju u jako lošem stanju.

Cijeli projekt obnove projekta rada pod naponom i obrazovnog centra počinje 2000. godine.Tada se svi objekti adaptiraju i počinju se intenzivno provoditi sve potrebne pripreme za ostvarivanje projekta rada pod naponom na niskom naponu:

 • donošenje odluke o prihvaćanju i primjenjivanju rada pod naponom,
 • registracija HEP-NOC kao obrazovne ustanove,
 • školovanje instruktora za rad pod naponom na niskom naponu,
 • prijenos tehnologije rada pod naponom i prilagođavanje iste uvjetima HEP-a,
 • promotivno/edukacijske aktivnosti u HEP-u o metodama rada pod naponom,
 • uspostavljanje kontrolno ispitnog laboratorija,
 • dopuna HEP – Nastavno obrazovnog centra potrebnim alatima, priborom i transportnim sredstvima,
 • edukacija HEP-ovih ljudi u HEP – NOC za rad pod naponom na niskom naponu,
 • nadzor primjene rada pod naponom na niskom naponu u praksi,
 • pripremanje uvjeta za prijenos tehnologije rada pod naponom na srednjem naponu
 • educiranje instruktora HEP- NOC za rad pod naponom na srednjem naponu.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, L. Ibrišimovića 9, 34330 Velika, tel: 034/31 30 37, fax: 034/23 30 84